Ocenění a certifikáty, která byla udělena společnosti Sedia Prokop&Chodura s.r.o.

SEDIA PROKOP & CHODURA s.r.o.
Dukelská 231/1, 743 01 BÍLOVEC
IČO: 65140524
DIČ: CZ65140524

ENVIROMENTÁLNÍ POLITIKA

Ochrana a péče o životní prostředí patří k našim prioritám. Nejsme lhostejní k prostředí,které nás obklopuje, a proto se snažíme minimalizovat dopady našeho podnikání na něj.

Svou výrobní i obchodní politiku vedeme k ekologickému chování vůči životnímu i pracovnímu prostředí, k efektivnímu využívání materiálů a energií a druhotném zpracování surovin a minimalizování výskytu havarijních stavů.

Jsme zapojeni do systému zajištění zpětného odběru a využití obalových odpadů EKO-KOM pod identifikačnáím číslem

EK-F00024515.


V naší hektické době plné nových technologických postupů a možností se snažíme využívat těchto poznatků ke zdokonalování užitných vlastností našich výrobků. Proto bylo ve spolupráci s Mendlovou zemědelskou a lesnickou univerzitou Brno - univerzitní zkušebnou nábytku a naším dodavatelem - firmou Lear,a.s. Brno provedeno testování na POROVNÁNÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ LEPENÝCH SEDÁKŮ. Pro objektivní posouzení dodaných vzorků byly testované sedáky anonymně označeny. Předkládáme vám výsledný Protokol o zkoušce, z něhož jednoznačně vyplývá, že použitím nejnovějších materiálů a technologii se snažíme udržovat prvotřídní kvalitu výrobků a tím spokojenost vás, našich zákazníků.

Protokol


Za rok 2006 získala naše společnost ocenění "Spokojený zákazník Moravskoslezského kraje" udělenou Sdružením českých spotřebitelů.


Jsme držiteli loga "Český výrobek" udělovaným Nadačním fondem Český výrobek.Certifikát potvrzuje že společnost Sedia Prokop&Chodura je ryze česká společnost s českým kapitálem.